Városüzemeltetési feladatok

A települések üzemeltetése nagyon sokoldalú és érdekes feladat. A városüzemeltetési vezető felelőssége, hogy ellássa a közlekedésre, a közterületi fakivágásra, növényvédelmi és mezőgazdasági tevékenységre, állattartásra, a közterület működtetésére, és az attól eltérő használatára vonatkozó hatósági ügyek intézése. Ellátja a közvilágítás létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a felszíni vízrendezéssel, vízkárok elhárításáról, és belvizek elvezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. Békés megyében, ha munkát keres ezen a területen, Békéscsaba állás hirdetéseit nézze át. A városüzemeltetések állandó és alkalmi munkára is vesznek fel munkaerőket. Gondoskodni kell a közterületek, a parkok, erdők fenntartásáról, a köztemetők működtetéséről, a köztéri játszóterek és köztéri bútorok biztonságos üzemeltetéséről, ellátja a köztisztasággal kapcsolatos teendőket. A téli hónapokban gondoskodik a hó eltakarításról és a csúszásmentesítésről. Karbantartatja a köztéri szobrokat, szökőkutakat, ellátja a helyi utak és azok tartozékainak, hidaknak a fenntartását, gondoskodik a javításokról.