Könyvvizsgálati kötelezettség

A számviteli törvény szerint minden vállalkozónak kötelező a könyvvizsgálat, akik bizonyos feltételek fennállása esetén mentesülhetnek a kötelezettség alól. Nézzük meg, hogy kinek kötelező a könyvvizsgálat, kik mentesülnek alóla és milyen feltételekkel!

KIK MENTESÜLNEK A KÖNYVVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉG ALÓL?
A könyvvizsgálati kötelezettségre vonatkozó aktuális szabály így szól: nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozás nettó árbevétele a megelőző két üzleti év átlagában nem haladja meg a 300 millió forintot, és a megelőző két évben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem haladta meg az 50 főt.

Ha az árbevétel pontosan 300 millió forint, akkor a vállalkozás nem esik a könyvvizsgálati kötelezettség hatálya alá. Ha egy forinttal is meghaladja a bevétel ezt az összeget, akkor a vállalkozásnak kötelező a könyvvizsgálat.

KIKRE VONATKOZIK A KÖTELEZŐ KÖNYVVIZSGÁLAT?
Vannak szervezetek, akiknek a fenti feltételek megléte esetén is kötelező a könyvvizsgálat:

a takarékszövetkezetek,
a konszolidálásba bevont vállalkozások,
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe,
a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók,
az a vállalkozó, akinek a tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozása van.
MIKOR KELL MEGISMÉTELNI A KÖNYVVIZSGÁLATOT?
Ha a társaság könyvvizsgálója a közfelügyelet minőségellenőrzésén „nem megfelelt” minősítést kap, vagy a könyvvizsgálói jelentés visszavonására kerül sor, akkor meg kell ismételni a könyvvizsgálatot. A könyvvizsgálat ismételt elvégzésére a kötelezéstől számítva 90 nap áll rendelkezésre.

MI A TEENDŐ, HA A VÁLLALKOZÁS KÉT ÉVNÉL FIATALABB?
A két évnél fiatalabb vállalkozások árbevételét és a foglalkoztatottak számát is ki kell vetíteni az egész évre és az alapján dől el, hogy a vállalkozásnak kötelező-e a könyvvizsgálat. Tehát, ha a vállalkozást 2017-ban alapították, akkor kötelezett könyvvizsgálatra, ha az évesített árbevétele meghaladja a 300 millió forintot, vagy az átlagosan foglalkoztatottak létszáma az 50 főt.

Példa:

A vállalkozást 2017. szeptember 1-jén alapították. 2017. évben az árbevétele 140 millió forint.

Tehát a vállalkozás 4 hónap alatt ért el 140 millió forintot, ami azt jelenti, hogyha egész évben működött volna, akkor 140 / 4 x 12 = 420 > 300

Így a vállalkozásnak a 2017-es beszámolóját könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatnia.